✪ قصر درخشـ ـآن پونی ها ✪ س لآـᓄ ^^ ♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥ ᓄـלּ ᓄـیساکے ᓄـے هستـᓄ ᓄـدیر وب ^^ ♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥ اینجا از پونے آپ ᓄـیکنـᓄ ^^ ♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥ پست هاـᓄـو بـᓘـونیלּ ^^ ♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥ نظر هـᓄ بدید ^^ درᓘـواست پست هـᓄ ᓄـیپذیرᓄ ^^ ♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥ باے ^^ ♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥♥*•♫.•*♥ http://friend3.mihanblog.com 2020-07-09T22:53:51+01:00 text/html 2017-07-11T07:17:34+01:00 friend3.mihanblog.com :|( سانست و فلش سنتری تو لجند آف اورفری برای تیلا جون ^-^ http://friend3.mihanblog.com/post/346 <div style="text-align: center;"><font size="3">منبع : کانال پونی سیتی تو آپارات&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style="direction: rtl;">انقدر از این تیکــه بدم میآد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سانست شده عزیز هاسبرو هر چی توآی داره دارن ازش میگیرن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">باور کنید چند روز دیگـه سانست پرنسس سلستیا میشــه -ــــ-</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">راستی تیلا جون امیدوارم دوست داشته باشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">منم دارم تلاش میکنم برای جلوگیری از سکته کردن سانست لاور شم -ـ-</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8300209200/81f79f5c9888e02e67c7506dc9692cc46803746_360p_60960.mp4.html" target="_blank" title=""><font size="5">...دانلود ...</font></a></div> text/html 2017-07-07T05:47:40+01:00 friend3.mihanblog.com :|( بسـ ـرید ^-^ http://friend3.mihanblog.com/post/345 <div style="text-align: center;"><font size="3">سلآم به وب جدیدم بسرید</font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="1w2w3w.mihanblog.com" target="_blank" title=""><font size="4">1w2w3w.mihanblog.com</font></a></div> text/html 2017-07-04T14:02:59+01:00 friend3.mihanblog.com :|( متن و ترجمــع ی آهنگ Hide And Seek از پینکـ ـی مین ^^ http://friend3.mihanblog.com/post/344 <div style="text-align: center;"><div>[http://www.aparat.com/v/1Sg8F]</div><div><br></div><div><font size="3">همشو خودم نوشتم و ترجمه کردم از جایی هم کپی نکردم :|||</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">کآپی ممنوععععع&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"></div><div><br></div><div><hr><hr><hr><hr></div><div><font size="3">Ding DONG</font></div><div><br></div><div><font size="3">دینگ دانگ :|||</font></div><div><br></div><div><font size="3">I know you can hear me&nbsp;</font></div><div>&nbsp;</div><div><font size="3">میدونم میتونی صدام رو بشنوی&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">open up a door&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;در رو باز کن&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;I only want to play a little</font></div><div><br></div><div><font size="3">&nbsp;من فقط میخوام یکم بازی کنم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Ding DONG</font></div><div><br></div><div><font size="3">دینگ دانگ :|||</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">You can`t keep me waiting&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;نمیتونی منو منتظر بزاری ( یا جلوی منو بگیری هم میشه گفت )</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Its already too late&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">همین الانشم خیلی به خاطرت دیر شد (معنی کاملش )</font></div><div><br></div><div><font size="3">For you to try and run away&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">برای تو تا بتونی بدویی&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">I see you through the window</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من تورو از توی پنجره میبینم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">our eyes are locked together (اولش اینجاشو مطمئن نبودم ولی بعد تو یه زیرنویس نگاه کردم همینو</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">میگفت )</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">چشمای ما با هم قفل شده&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">I can sense your harror</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">میتونم ترسی که داری رو حس کنم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">Through I`d like to see it closer</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><font size="3">من دوست دارم اونو نزدیک تر ببینم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Ding DONG</font></div><div><br></div><div><font size="3">دینگ دانگ :|||</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Here i come to find you&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من اومدم تا پیدات کنم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Hurry up and run&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">عجله کن و بدو&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Lets play a little game and have fun&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بیا یه بازی کوچیک کنیم و تفریح کنیم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Ding DONG</font></div><div><br></div><div><font size="3">دینگ دانگ :|||</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Where is it you gone to&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو کجایی ؟</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Do you think you won ?</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فکر کردی برنده ای&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Our game of hide and seek has just begun</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بازی قایم باشک ما تازه شروع شده (دقش داد :|||)</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">I hear your footsteps</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">صدای قدماتو میشنوم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Thumping loudly through the hallway</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پرش های پر سر و صدات (قدم هم میشه گفت ) نشون دهنده ی اینه که داری میری سالن ورودی&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">I can hear your sharp breaths&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">صدای بلند و تیز نفس هات رو میشنوم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Your not very good at hiding</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو خیلی تو قایم شدن خوب نیستی&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Just wait you can`t hide from me</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فقط صبر کن و ببین که نمی تونی از من قایم شی&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">I`m coming&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من دارم میــآم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Just wait you can`t hide from me</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فقط صبر کن و ببین که نمی تونی از من قایم شی&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">I`m coming&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من دارم میــآم&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">Just wait you can`t hide from me</span></div><div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فقط صبر کن و ببین که نمی تونی از من قایم شی&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Knock knock&nbsp;</font></div></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ناک ناک (صدای در زدن )</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">I am at your door now</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مــن پشت در هستم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">I am coming in&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من اومدم تو&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">no need for me to ask permission</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">نیازی ندارم که اجازه بگیرم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Knock knock&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ناک ناک (صدای در زدن )</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Im inside your room now&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من الـآن داخل اتاقی که هستی هستم</font></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-size: medium;">&nbsp;?</span><span style="font-size: medium;">Where is it you`ve hid</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-size: medium;">کجا قایم شدی&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><font size="3">Our game of hide and seek about to end&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بازی قایم باشک ما داره تموم میشه&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Im coming closer&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من نزدیک تر میآم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Looking underneath your bed but</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">زیر تختتو نگاه می کنم ولی ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Your not here i wonder&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو اینجا نبودی من تعجب کردم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;? could you be inside the closer</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو تو این &nbsp;نزدیکی هایی (ترجمش درستــه چون 5 بار این تیکشو گوش کردم و حتی تو ویدیوش هم کمدی</font></div><div><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3">درکار نبود )</font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Ding DONG</font></div><div><br></div><div><font size="3">دینگ دانگ :|||</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">I have found you&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من پیدات کردم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Ding DONG</font></div><div><br></div><div><font size="3">دینگ دانگ :|||</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">You were hiding here&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">now you`re it</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو اینجا قایم شده بودی و دیگه پیدات کردم&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Ding DONG</font></div><div><br></div><div><font size="3">دینگ دانگ :|||</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;Finally found you dear now you`re it&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بالاخره پیدات کردم عزیزم تو اینجایی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Ding DONG</font></div><div><br></div><div><font size="3">دینگ دانگ :|||</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Look like have won&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">now you`re it</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مثل اینکه من برنده شدم &nbsp;و حالا تو اینجایی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">Pay the consequence</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پس حالا باید یه چیزی به من بدی&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Ding DONG</font></div><div><br></div><div><font size="3">دینگ دانگ :|||</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Look like have won&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">now you`re it</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مثل اینکه من برنده شدم &nbsp;و حالا تو اینجایی</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Ding DONG</font></div><div><br></div><div><font size="3">دینگ دانگ :|||</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">Pay the consequence</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پس حالا باید یه چیزی به من بدی&nbsp;</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><hr><hr><hr><hr><font size="3">&nbsp;این مطلب ارزش نظر دادن داره مگــه نه&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"></div><div><br></div><div><font size="3">پس نظر بدید چون خیلی برام وقت برد&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اگه ندید دیگه آپ نمیکنممممم&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"></div><div><br></div><div><font size="3">راستی اگه جایی اشتباه شد لطفا نگید&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بای تا های&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div></div><div><br></div></div> text/html 2017-07-04T11:52:08+01:00 friend3.mihanblog.com :|( بیچـ ـآره توآیلایت T^T http://friend3.mihanblog.com/post/343 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8299599368/sad_twilight_sparkle_by_afkrobot_d50047w.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سلـ ـآم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">لطفـ ـا اگه توآیلایت رو دوست ندارین این پست رو نخونین چون شاید برخلاف میلتون باشـ ـه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بعد نیاین تو نظرات بریزین روم :|||</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">از همین الـ ـآن اخطار دادم دیگــه خواستین انجام بدین نخواستین ندین :|</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><hr><hr><hr><hr><font size="3">بچــه ها من خدایی خیلی دلم برای توایلایت میسوزه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;1-پرنسس شده درستـــه نهایت خوشبختی (به نظر شما البته :||)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به نظر من پرنسس شدن چیز خوبی نیست چون پرنسس ها عمر جاودانه دارن و در نتیجه توآیلایت مرگ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دوستاش رو میبینه&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">2- این توآیلایت عینکیــه اومده دیگه توآی خودمون نقش زیادی تو کارتون نداره (داره ها ولی نه مثل قبل :||)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">3- وقتی فلش دید توآیلایت عینکیه بهش اهمیت نمیده از دست توآیلایت( اون که نمیدونه دو تا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">توآیلایت</font><font size="3">&nbsp;وجود</font><span style="font-size: medium;">&nbsp;داره :||) دلخور شد و رفت سراغ سانست&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">4 - شخصیت اصلی تغییر کرده دقت کردین تو اکواستریا گرلز و اولای رینبوراکس توآیلایت شخصیت اصلی بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ولی تو کل فرندشیپ گیمز سانست شخصیت اصلی شد و تو لجند اف اورفری هم توآیلایت عینکیــه&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">5 - یکسری ها از توآی متنفرن چون میگن خیلی خوشبختــه خب شما به این میگین خوشبختی آیا ؟!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">حتی تو آپارات یکی اسم کانالشو گذاشته بود توآیلایت *****&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">واقعا که حداقل توآی رو دوست ندارین بهش توهین نکنین&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بایــ تا دیداری دیگر :||</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2017-07-02T17:02:17+01:00 friend3.mihanblog.com :|( برگشتمممممم ^^ http://friend3.mihanblog.com/post/340 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299430434/happy_to_see_you_by_fantasyblade_d4w7mqq.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">من برگشتم ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">آره برگشتممم ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شاید علاقم به پونی کمتر شده ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اما من وفادارم ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به همه چی وفادارم به پونی به دوستام به همه چی ... ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با این پست نمیخوام کسایی که اول پونی دوست داشتن الان ندارن رو تحقیر کنم ^^</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">فقط میخوام بگم که اگه یه دقیقه از وقتتون رو حتی یه دقیقش رو به پای پونی گذاشتین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به ارزش اینکه تو اون یه دقیقه بهتون خوش گذشته یا جالب بوده یا دیگه حوصلتون سر نرفته</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;حداقل&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">حداقلشممم که شده بهش توهین نکنین ^^</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نگید بچگونس ^^</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">نگید مضخرفه ^^</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">چون شما اینکه بهتون تو اون یه دقیقه که پونی دیدید &nbsp;خوش گذشته رو مدیون پونی هستین ^^</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">همین و بس ...</span></div> text/html 2017-07-02T16:35:40+01:00 friend3.mihanblog.com :|( چـ ـآلش ؟! http://friend3.mihanblog.com/post/339 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8299427692/Untitled.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">این حرفو کی گفتـــع ؟!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اگه ترجمشو بلد نیستن میگه :</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><i>&nbsp;"اپل جک تو داری برای یه درخت قصه میگی"</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><i><br></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بگین ببینم کی برنده میشــعععععع&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-07-02T16:25:24+01:00 friend3.mihanblog.com :|( تریلر فیلم پونی 2017 *-* + اکواستریا 5 *____* http://friend3.mihanblog.com/post/338 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div>[http://www.aparat.com/v/QFUvS]</div><div><br></div><div><font size="3">وای تمپست رو دوس دالم *-*</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">توآی چقد ناناز شدع *-*</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پینکی چقدر باحاله *-*</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فلی هم باحاله ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پونی ها .... پونی دریایی میشن *-*</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">(چی کار کنم پری دریای که نمیشه گفت میشه پونی دریایی -ـ-)</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اسپایکو برم *-*</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">جیغغغغغغغغغغغغغغغغ سیا هم که هستتتتتتتت *-*</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">این هاسبرو چرا انقدر با احساسات من بازی میکنه *-*</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یه فیلم 360 درجه از پونی که برای اینکه باهاش کار کنید باید موستون رو اینور اونور صفحه بکشید *-*</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">وای قلبم ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div>[http://www.aparat.com/v/Jn3UQ]</div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خب خب خب هنوز کلی چیز مونده ...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">هاسبرو داره اکواستریا گرلز 5 هم میسازهههههه *-*</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">اینم کلیپ ها و تریلر ها و همه چیز *-*</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div>[http://www.aparat.com/v/6Srie]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/szAI0]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/l1YRQ]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/afxTt]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/2H13F]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/i2jnT]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/GvOc7]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/7U6ni]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/8obK9]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/1dYUT]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/lBm75]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/PglY0]</div><div><br></div><div>[http://www.aparat.com/v/LKR8q]</div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">جیغغغغغ سانست برمیگرده پونی ویل *ــــ*</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">استارلایت میره تو دنیای انسانی ها *ـــــ*</font></div><div><font size="3"><br></font></div></div> text/html 2017-05-31T11:36:43+01:00 friend3.mihanblog.com :|( 2 تا ویدیویـــ جدید پونی :) http://friend3.mihanblog.com/post/333 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اولین نفر نیستم که گذاشتم اما از اولین هام :)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آهنگ DANCE MAGIC</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تا حالا موزیک ویدیوشو دیده بودید ؟</font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/szAI0]</div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">و یه ویدیوی خیلی باحال از پونی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پونی 360 درجه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حالا قضیه چیه ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">این فیلمو ببینید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بهد با موستون هی صفحرو بکشید اینور اونور حرکت می کنه :)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مال MLP MOVIE &nbsp;هست :)</font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/Jn3UQ]</div> text/html 2017-05-29T04:47:18+01:00 friend3.mihanblog.com :|( چالش زهرا جونممممم :) http://friend3.mihanblog.com/post/332 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اینم عکس والپیپرم&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">طبق معمول انیمس&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کسی که دعوتش می کنم :</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پرنسس لونا :)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وبش :&nbsp;http://does.mihanblog.com/</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حالا جریان چیه ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">برو این وب و این پست می فهمی&nbsp;http://applerarityshy.blogfa.com/post/253</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چالش زهرا جونمهههههه :)</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8296235518/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D9%85.png" alt=""></div> text/html 2017-05-27T19:15:37+01:00 friend3.mihanblog.com :|( پیــدا کنید !!! http://friend3.mihanblog.com/post/331 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سلام بچول</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">متنی که نوشتمو با ذره بین پیدا کنین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br><center><embed src="http://www.pageplugins.com/generators/secret_magnifier/show.swf?baseURL=http://www.pageplugins.com/generators/secret_magnifier/&amp;clickURL=http://www.pageplugins.com/&amp;flashLABEL=PagePlugins.com&amp;txt=MY%20BEST%20FRIENDS%20%3A%0D%20MAHZAD%20%2D%20TILA%20%2D%20PANI%20%2D%20ZAHRA%20%2D%20MELODI%20%2D%20%0D%20&amp;cl1=16777215&amp;cl2=0&amp;cl3=5412570" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="270" height="200" name="scratcher" align="middle" wmode="transparent"><br>&nbsp;</center><center><br></center><center><br></center><br></div> text/html 2017-05-27T09:44:27+01:00 friend3.mihanblog.com :|( مهزاد و تیلا همینجا ... http://friend3.mihanblog.com/post/330 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8296066684/sad_pinkamena_by_silverfox057_d7m1pe9.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مهزاد و تیلا تو این پست با هم حرف بزنین و دیگه تمومش کنین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">از اینجا به بعد ادامه نداره&nbsp;</font></div> text/html 2017-05-27T06:00:44+01:00 friend3.mihanblog.com :|( سلام ^ـــ^ http://friend3.mihanblog.com/post/328 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سلام گوگولی های من&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چطور متورین ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">یه خبر درباره ی اما داشتم :|</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">این امای ما عاشق خوندن شده :|</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همیشه وقتی حوصلش سر میره میخونه :|</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سر منم می بره :|</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">البته یه چیز بگم ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">صداش خیلی قشنگه :)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تازه وقتی هم می خواد آهنگ بخونه عین ملانی مارتینز لباس میپوشه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">او راستی من رامونا هستما :")</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8296046118/emma_singing.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div> text/html 2017-05-23T13:26:21+01:00 friend3.mihanblog.com :|( خواهر گلمممممم ^-^ http://friend3.mihanblog.com/post/327 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سلام&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اینم من و خواهرم :)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">راستی من اما هستم :)</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8295721068/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%86%DB%8C.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-05-23T13:02:24+01:00 friend3.mihanblog.com :|( اما و جــــف @ـــ@ http://friend3.mihanblog.com/post/326 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">این دو تا بیشتر به هم میان یا رامونا و جف ؟</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8295718918/simple_wallpapers_24.png" alt=""></div> text/html 2017-05-23T05:18:05+01:00 friend3.mihanblog.com :|( :))))) http://friend3.mihanblog.com/post/325 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8295672942/luna_s_night_out_by_jadedjynx_d8ncmkf.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">سلام بر دوستان عزیز&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">چخبر D:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">من الآن از کلاس اومدم :d</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">امتحان داشتیم :)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">خعلــی آسون بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">البته من خیلی خونده بودم :+</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">اونقدر که مطالب رو دستمال برای خــــودم می نوشتم ="|</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">مدیرتون دیونس بـــع خدا !!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">راستی به این وبم سر بزنید :|</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="anime234.mihanblog.com" target="_blank" title="">anime234.mihanblog.com</a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">خیلی کم بازدید داره به خدا :|</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">راستی یه سوال خصوصیت بد من چیه ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">لطفا بهم بگین :)</font></div>