تبلیغات
<!DOCTYPE html PUBLIC  "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html>     <head><link href="  فاو آیکن " rel="shortcut  icon">        <title>[cb:blog_page_title]</title>         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=utf-8">        <meta http-equiv="Content-Language"  content="fa">        <meta name="description"  content="[cb:blog_meta_description]" />        <meta  name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" />                 <link rel="alternate" type="application/rss+xml"  title="[cb:blog_title]"           href="[cb:blog_rss_href]" />         <link rel="alternate" type="application/atom+xml"  title="[cb:blog_title]"           href="[cb:blog_atom_href]" />         </head>    <style>         *{font-family:tahoma;direction:rtl;color:#FFFFFF}         #sidebar{float:left;width:200px;margin-right:5px}         #content{float:right;width:500px;padding:20px}             #body{display:block;font-size:12px}                 a,a:hover,a.visited{text-decoration:none}        .inbox{list-style:none;  padding:0 4px}        ul{padding:3px;margin:5px;}        h2{color:red}         h2 a{color:#FFFFFF; font-size:25px; font-family:A Dast Nevis}         h3{color:#FFFFFF; margin-top:0; font-size:25px; font-family:A Dast  Nevis; text-align:center}        #header h1 a{font-size:35px;  font-family:A Dast Nevis; float:center; color:}                #header  h1{margin:0; height:50px; overflow:hidden}                .author_box  img{float:right;border:none;}         .mihan_logo{text-align:center;height:200px;margin-top:10px;     background: url() no-repeat top center;}        .slogan{             color:#000000; text-align:center; padding:160px 0;             background: url(http://s8.picofile.com/file/8281846334/%D9%87%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF.png) repeat;            background:  expression(#FFFFFF);        }                 #footer{font-size:9px;display:block;margin-top:50px; float:left}         #footer a,#footer a:hover,#footer a:visited{color:#;}                 .hr{border-top:1px solid #CCCCCC;height:1px;margin:3px;}                     body{margin:0; background: #FFFFFF url(اینجا بک گراند رو اول آپلود کن بعد بزار فقط پرانتز ها رو حذف نکن ) repeat fixed  center}                .sidebar_box{background-color:#; padding:10px  5px; line-height:5px; line-height:20px}         .sidebar_box_border{background-color:#; height:1px; display:block;  overflow:hidden}        .sidebar_box_border_div{width:185px;}         .seprator{margin-bottom:10px}        .main_menu{text-align:center}         .blog_title{color:#}                #header{height:0px;  overflow:hidden; background: #FFFFFF url() center repeat}        #body{             background: url(http://s8.picofile.com/file/8281846342/%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87_%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF.png) repeat;            background:  expression(#FFFFFF);        }        #blog_body{width:770px;  margin:200px auto; }        #footer_background{background: url(http://s8.picofile.com/file/8281846400/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF.png) repeat-x; padding-bottom:320px}            .clearfix {             display:inline-block;        }        .clearfix:after {             clear:both;            content:'.';            display:block;             height:0;            visibility:hidden;        }        * html  .clearfix {            height:20%;        }        .clearfix {             display:block;        }    </style>    <body>         <div id="blog_body">                <div id="header">                 <h1><p style="text-align:center; margin:0"><a  class="blog_title" href="[cb:blog_address]"  style="margin:10px">[cb:blog_title]</a></p></h1>             </div>                    <div  class="slogan">[cb:blog_slogan]</div>                         <div class="clearfix">                            <div  id="body" class="clearfix">                                         <div id="content">                        <cb:block_post>                             <cb:loop_post>                                 <div>                                    <h2>                                         <a  href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a>                                     </h2>                                    <p  class="date">                                         [cb:post_create_date] [cb:post_create_time]                                     </p>                                </div>                                             <b>نویسنده :</b>                                 <a href="[cb:post_author_href]">                                     [cb:post_author_name]                                 </a>                                                         <br/>                                             <cb:block_post_category>                                     <b>ارسالشدهدر:</b>                                     <cb:loop_post_category>                                         <a href="[cb:post_category_href]">                                             [cb:post_category_name]                                         </a>،                                     </cb:loop_post_category>                                                             <br>                                 </cb:block_post_category>                                                             [cb:post_author_photo_big]                                 [cb:post_body1]                                [cb:post_body2]                                                     <br>                                                                 [cb:post_continue_link]                                                                  <br>                                <br>                                                     <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">                                     <b>دیدگاهها : </b>                                     [cb:post_comment_count] [cb:post_comment_text]                                 </a>                                                                 <br/>                                             <cb:block_post_tag>                                     <b>برچسبها:</b>                                     <cb:loop_post_tag>                                    <a  href="[cb:post_tag_href]" >                                         [cb:post_tag_name]                                    </a>،                                     </cb:loop_post_tag>                                                                     <br/>                                 </cb:block_post_tag>                                                     <cb:block_post_related_link>                                     <b>دنبالکها:</b>                                     <cb:loop_post_related_link>                                     <a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">                                         [cb:post_related_link_name]                                     </a>،                                     </cb:loop_post_related_link>                                                                         <br/>                                 </cb:block_post_related_link>                                                                         <b>آخرینویرایش:</b>                                 [cb:post_edit_date]  [cb:post_edit_time]                                                                  <br><center><img src='جداکننده مطلب'</a></center>        <br>                                                         </cb:loop_post>                        </cb:block_post>                                             <br><br>                                                 <cb:block_general_list>                             <cb:loop_general_list>                                 <a href=" [cb:general_list_href]" title="  [cb:general_list_title]">                                     [cb:general_list_text]                                 </a><br>                             </cb:loop_general_list>                                 </cb:block_general_list>                                                     <cb:block_pages>                            تعدادکلصفحات  : [cb:pages_total]                              <cb:loop_pages>                             <a href=" [cb:pages_href]">  [cb:pages_no]</a>                             </cb:loop_pages>                        </cb:block_pages>                                                         <div id="footer"  class="clearfix">                            <strong>                                 POWERED BY <a  href="http://www.twilight-sparkle.mihanblog.com/">                                 <font color="#FF0000" size="2px">M</font>IHAN                                 <font color="#FF0000"  size="2px">B</font>LOG.COM</a>                             </strong>                        </div>                     </div>                                            <div  id="sidebar">                            <cb:block_search>                                 <div class="sidebar_box_border_div">                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <div class="sidebar_box">                                         <input type="text"  name="search_text" style="width:90px"/>                                         <input type="submit" value="[cb:search_button_text]"/>                                     </div>                                     <b class="sidebar_box_border" style="margin:0  1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 </div>                             </cb:block_search>                                                     <div class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                 <div  class="sidebar_box_border_div">                                <b  class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 <div class="sidebar_box">                                     <div style="text-align:center">                                         <div align="center"  style="border:none; width:160px;  overflow:hidden">[cb:blog_logo]</div>                                         <a  href="[cb:blog_email]">پستالکترونیک</a><br/>                                         <a  href="[cb:blog_contact_href]">تماسباما</a><br/><!--  start logo cod offhttpآدرس وب --><p  align="center"><p align="center"><a  href="آدرس وب" target="_blank"><img  border="0" src="عکس لوگو"  width="165" height="200"  alt="click"></a></p><!--finish logo cod off  آدرس وب-->                                         <div  style="text-align:center">[cb:blog_description]</div>                                         <div class="clearfix"  style="margin-right:70px">                                             <a href="[cb:blog_rss_href]"><img style="border:none;  float:right"  src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/rss.gif"/></a>                                             <a  href="[cb:blog_Atom_href]"><img style="border:none; float:right"  src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/atom.gif"/></a>                                         </div>                                     </div>                                </div>                                 <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                             </div>                             <div class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                          <cb:block_poll>                                <div  class="sidebar_box_border_div">                                     <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <div class="sidebar_box">                                         <h3>نظرسنجی</h3>                                         [cb:poll_question]<br>                                         <cb:loop_poll>                                             [cb:poll_answer]                                             <br>                                         </cb:loop_poll>                                             <input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/>                                     </div>                                     <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 </div>                             </cb:block_poll>                                                                                     <div class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                                              <cb:block_blog_tag_cloud>                                 <div class="sidebar_box_border_div">                                     <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <div class="sidebar_box">                                         <h3>اَبربرچسبها</h3>                                         <cb:loop_blog_tag_cloud>                                                             <a  href="[cb:blog_tag_cloud_href]"  style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">                                                 [cb:blog_tag_cloud_text]                                              </a>                                         </cb:loop_blog_tag_cloud>                                         </div>                                        <b  class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 </div>                             </cb:block_blog_tag_cloud>                            <div  class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                                              <cb:block_blog_category>                                 <div class="sidebar_box_border_div">                                     <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <div class="sidebar_box">                                         <h3>آرشیوموضوعی</h3>                                         <cb:loop_blog_category>                                             <a  href="[cb:blog_category_href]">                                                 [cb:blog_category_name]([cb:blog_category_post_count])                                             </a>                                             <br/>                                 </cb:loop_blog_category>                                     </div>                                    <b  class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 </div>                             </cb:block_blog_category>                                                         <div class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                                                      <cb:block_author>                                 <div class="sidebar_box_border_div">                                                             <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <div class="sidebar_box">                                         <div>                                             <h3>نویسندگان</h3>                                             <cb:loop_author>                                                     [cb:author_photo_small]                                                 <a href="[cb:author_href]">                                                      [cb:author_name]([cb:author_post_count])                                                 </a>                                             <br/>                                             </cb:loop_author>                                         </div>                                    </div>                                     <b class="sidebar_box_border" style="margin:0  1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 </div>                             </cb:block_author>                                                         <div class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                                              <cb:block_extrapage>                                <div  class="sidebar_box_border_div">                                     <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <div class="sidebar_box">                                         <h3>صفحات جانبی</h3>                                         <cb:loop_extrapage>                                                 <a href="[cb:extrapage_href]">                                                 [cb:extrapage_title]                                             </a>                                             <br/>                                         </cb:loop_extrapage>                                         </div>                                        <b  class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 </div>                             </cb:block_extrapage>                                                         <div class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                                                                              <cb:block_blog_archive>                                 <div class="sidebar_box_border_div">                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <div class="sidebar_box">                                         <h3>آرشیو</h3>                                         <cb:loop_blog_archive>                                             <a  href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a>                                             <br/>                                         </cb:loop_blog_archive>                                         <a  href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><b>همه   آرشیوها</b></a>                                     </div>                                    <b  class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 </div>                             </cb:block_blog_archive>                                                                                                                              <div class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                                              <cb:block_link>                                <div  class="sidebar_box_border_div">                                     <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <div class="sidebar_box">                                         <h3>لینکستان</h3>                                         <cb:loop_link>                                                 <a href="[cb:link_href]"  title="[cb:link_title]" target="_blank">                                                 [cb:link_text]                                             </a>                                            <br/>                                         </cb:loop_link>                                         <a  href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه  لینکها</b></a>                                     </div>                                        <b  class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 </div>                             </cb:block_link>                                                         <div class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                                              <cb:block_linkdaily>                                <div  class="sidebar_box_border_div">                                     <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <div class="sidebar_box">                                         <h3>لینکدونی</h3>                                         <cb:loop_linkdaily>                                                 <a href="[cb:linkdaily_href]"  title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">                                                 [cb:linkdaily_text]                                             </a>                                             <br/>                                         </cb:loop_linkdaily>                                        <a  href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه  لینکها</b></a>                                        <a  href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال  لینک</b></a>                                    </div>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 </div>                             </cb:block_linkdaily>                                                                                                                      <div class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                                              <cb:block_blog_recent_post>                                 <div class="sidebar_box_border_div">                                     <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                         <div class="sidebar_box">                                         <div>                                             <h3>مطالب اخیر</h3>                                             <cb:loop_blog_recent_post>                                                     <a  href="[cb:blog_recent_post_href]">                                                     [cb:blog_recent_post_text]                                                 </a>                                                 <br/>                                             </cb:loop_blog_recent_post>                                         </div>                                    </div>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 </div>                             </cb:block_blog_recent_post>                                                         <div class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                                                                                  <cb:block_stat>                                 <div class="sidebar_box_border_div">                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 <div class="sidebar_box">                                         <h3>آماروبلاگ</h3>                                         کل بازدید:[cb:stat_total_view]<br/>                                         بازدیدامروز  :[cb:stat_today_view]<br/>                                         بازدیددیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br/>                                         بازدیداین ماه : [cb:stat_this_month_view]<br/>                                         بازدیدماه قبل :  [cb:stat_last_month_view]<br/>                                         تعدادنویسندگان : [cb:stat_total_author]<br/>                                         تعدادکل مطالب : [cb:stat_total_post]<br/>                                         آخرین بازدید :  [cb:stat_last_view_date]<br/>                                         آخرین بروزرسانی : [cb:stat_modify_date]<br/>                                     </div>                                         <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 2px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                     <b class="sidebar_box_border"  style="margin:0 3px"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>                                 </div>                             </cb:block_stat>                                                                                                             <div  class="seprator"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                 <div  class="sidebar_box_border_div">                                 [cb:blog_script]                            </div>                             <div class="sidebar_box_border_div">                                 <div class="mihan_logo"></div>                             </div>                    </div>                 </div>            </div>                        <div  id="footer_background"><img  src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                         </div>                             </body></html>